Larangan Melarikan diri bagi peserta magang (Menjadi Pekerja Ilegal)